08- 726 92 15 info@lanstaff.se
Välj en sida

PCI Sjuksköterska till tema Hjärta-Kärl

Stockholms läns landsting Location : AB SE Inom temat finns fyra patientområden, varav ett är Kranskärls- och Hjärtklaffsjukdom, där läkare och sjuksköterskor som arbetar med interventionell kardiologi… More >>

Sjuksköterska till BUP Brommaplan

Stockholms läns landsting Location : Bromma AB SE På vår mottagning arbetar ett 50-tal medarbetare – psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och administratörer…. More >>